Bra Repetion + länkar

STUDIETEKNIK

LÄRA PÅ OLIKA SÄTT

--------------------------------------------------------------------------------------------
RÄKNESÄTT OCH REGLER

POSITIONSSYSTEMET

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 AVRUNDNING


ADDITION                          Huvudräkning

SUBTRAKTION                  Huvudräkning

MULTIPLIKATION            Huvudräkning

                                             Med En Decimaler                 Med flera decimal

                                             Med nollor

                                             Med flersiffriga tal

DIVISION                       Huvudräkning

                                         Kortdivision                                             Heltal     
                                           Med nollor
                                         Med  En Decimal                                        

                                         Med stora tal

                                        Med fler siffrigt i nämnaren
-------------------------------------------------------------------------------------------------
NEGATIVA TAL                  Intro              Sammanfattning,FILM     Sammanfattning , TEXT

                                              Lika och olika tecken,FILM                           
                                                                                                                                       Övningar
                                                                                                                                   ÖVNINGAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------

BRÅK               Introduktion   Intro-film      Andelar1     Andelar2      BlandadForm1

                          Förlänga o förkorta                    Blandadform2                    ÖVNINGAR

                          Addition        Subtraktion       Multiplikation      Multiplikation - med bilder

                        Division - invertering               Division - med bilder

                                                                                                                      ÖVNINGAR

                                                                                                           WebbMatteÖVNINGAR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIKT                 Övning              Måttomvandling


VOLYM             Film                  Måttomvandling
-------------------------------------------------------------------------------

EKVATIONER   Film                     Hålla för metoden 

ALGEBRA - Vad är det bra för?

                            Ekvationer Bas                                                                      ÖVNINGAR
      
                            Ekvationer med bevis       Ekvationer med bevis            "Lättare ekvationer"
              
                            Vart ska vi?FÖRENKLING
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DIAGRAM             Bilder på olika diagram

                                   Att rita diagram


LÄGESMÅTT             Medelvärde              Median             Typvärde       Variationsbredd       
                                      Läsa av ur tabell
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TID                           Genomgång

HASTIGHET           Genomgång
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCENT                  Film                
Bråkform                    Procentform-bråkform           
                                   100 i nämnaren-ENG
                                   Eng -    procent av något

Hur många procent  
Vad är 1 %
Procent huvudräkning
Höjning och sänkning                                                                         ÖVNINGAR
 
RÄNTA - youtube               RÄNTA - text                                        ÖVNINGAR                

Procentenheter

Aktuella bolåneräntor  

Handla smart                                    

FREKVENSTABELL                                   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
LÄNGDENHETER                     Intro                            SPEL            ÖVNINGAR

SKALA                                         Bilder                                              ÖVNINGAR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AREA               Formel          Trianglar       Parallellogram    Månghörningar  Cirkel     ÖVNINGAR
 
Bevis för cirkelns area

Bevis för cirkelns omkrets

Vad är Pi?            Mathematical Pi sången       

OMKRETS       Formel           Trianglar    Cirkeln

VINKLAR       Rita med gradskiva      Mäta med gradskiva                    ÖVNINGAR

                        Vinkelsumman             Trubbig/spetsig        Bevis för vinkelsumman

                                                                                                                 ÖVNINGAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRKELDIAGRAM     Rita och räkna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATIONELLAPROV